Zpráva z výroční schůze 23.3.2018

29.03.2018

V pátek 23. 3. 2018 se uskutečnila členská schůze místní organizace Tehov. Na schůzi do klubovny u Panského rybníka se v 19.00 hodin dostavilo 50 členů z celkového počtu 135.

Předseda přivítal přítomné a společně minutou ticha uctili památku zesnulých kolegů.

Dále následovalo zvolení pracovních komisí a dle schváleného programu zazněly dobře zpracované zprávy předsedy, hospodáře, vedoucího kroužku dětí, účetního a předsedy dozorčí komise.

Po vyslechnutí zpráv přikročil jednatel pan Havlíček k seznámení přítomných s návrhem kandidátky do výboru místní organizace. Volby proběhly aklamací s hlasováním o každém kandidátovi zvlášť. Přímou volbou byl zvolen předsedou místní organizace na další volební období p. Šlinger. Nově zvolený hospodář pan Petr Šubrt hned seznámil kolegy s plánovanými akcemi - výlov rybníka Panský, příprava místních závodů apod.

V neposlední řadě se projednávaly organizační záležitosti na zajištění chodu místní organizace. V diskuzi přítomní řešili jednotlivé návrhy na změny a úpravy interních pravidel.


Přítomní předáním vyznamenání Za významnou pomoc poděkovali panu Havlíčkovi za jeho dlouholetou práci pro spolek a připojili se ke gratulaci k jeho dovršenému životnímu jubileu, kterého se dožívá v plné aktivitě a síle.

Celé jednání se neslo v přátelském a kamarádském duchu všech zúčastněných. V místní organizaci panuje výborná shoda všech generací, které společně pořádají akce, účastní se výlovů a brigád, při kterých zvelebují majetek svojí místní organizace.