Archiv událostí

 

Pozvánka na výroční členskou schůzi MO ČRS Tehov v pátek 25.6.2021 od 19 hod


Dle platných stanov ČRS vyplývá povinnost každý rok svolat členskou schůzi MO. Protože se schůze kvůli koronavirové pandemii nemohla uskutečnit v jarním období, zveme vás       na tuto výroční členskou schůzi, která se uskuteční v pátek 25. 06. 2021 od 19.00 hodin v klubovně MO.
Program schůze:
1. Zahájení.
2. Volba mandátové a návrhové komise.
3. Zpráva jednatele o plnění usnesení z minulé členské schůze a stavu členské základny.
4. Zpráva hospodáře o zarybnění revíru i chovných rybníků. Výsledky sumarizace za rok 2020. Zhodnocení práce rybářské stráže-počty kontrol-časté závady atd. Výsledek výlovu. Brigádnická činnost.
5. Zpráva pokladníka. Hospodářský výsledek za rok 2020. Návrh rozpočtu na rok 2021 atd.
6. Zpráva dozorčí komise. Roční činnost - kontroly - zhodnocení práce výboru atd.
7. Zpráva vedoucího dětského kroužku.
8. Schválení počtu povinných brigádních hodin a výši finanční náhrady za neodpracované hodiny. Schválení zásad o osvobození v plnění brigádních povinností pro ženy, muže nad 70 let, studenty a držitele průkazu ZTP. Schválení výše zápisného a manipulačních poplatků. To vše pro rok 2022.
9. Zpráva předsedy. Zhodnocení činnosti za rok 2020 a plány na rok 2021. Návrh na schválení příspěvku MO do fondu pro nákup vodních ploch při SÚS a to ve výši 2000 Kč. Návrh na schválení delegáta MO na konferenci SÚS v říjnu 2021. Seznámení členské základny s návrhy na změny ve stanovách ČRS které budou projednávány na říjnové konferenci ČRS.
10. Diskuse.
11. Zpráva návrhové komise - návrh usnesení členské schůze.
12. Hlasování o navrženém usnesení.
13. Závěr výroční členské schůze - občerstvení.

Členská schůze je nejvyšším orgánem místní organizace a rozhoduje o všech záležitostech. Účast na členské schůzi patří mezi práva i povinnosti všech členů MO!!!!!!!!!!!!!!


Pozvánka na brigádu v sobotu 26.6.2021 od 8 hod

Pozvánka na brigádu MO Tehov, která se bude konat v sobotu 26. 06. 2021 od 08.00. hodin u Panského rybníka. Bude se dosekávat a uklízet tráva atd. Přijďte si splnit své brigádní povinnosti a hlavně nám pomoci.