Z historie místní organizace Českého rybářského svazu Tehov

     Prvotním impulsem vzniku místní rybářské organizace bylo v roce 1971 rozhodnutí tehdejšího vedení obce Tehov s předsedou panem Václavem Kaňkou o obnově rybníka u Světic, zvaného Panský. Tento rybník byl dokončen v roce 1974 a poté byly zahájeny práce na výstavbě rybníků na Ladech. V roce 1978 byla zahájena stavba rybníku Doubí. Všechny tyto stavby vyžadovaly velké nároky na funkcionáře tehdejšího MNV a na všechny občany obce, kteří se na nich podíleli.

Na všech těchto akcích se významnou měrou podílela parta nadšených rybářů kolem pana Antonína Báry, kteří byli organizováni v okolních místních organizacích ČRS. Z těchto zakládajících členů již v současné době bohužel mezi námi nejsou - Bára Antonín, Nenadál Bohumil, Lehovec Karel, Vobořil Josef, Urban Vladimír, Šlinger Alois st., Šindelář Miloš, Hořický Ladislav, Skobla Jaroslav st., Janeček Josef, Kupec Rudolf st., Šotkovský Jan, Engler Antonín, Šátek Jaroslav, Hynek Jaroslav, Havlíček Jan, Černý Alois st., Černý Alois ml., Duška Jaroslav, Potěšil Zdeněk st., Vávra Josef.

     Zásluhy na činnosti místní organizace patří samozřejmě i celé řadě dalších obětavých funkcionářů a členů. Pro zajímavost uvedu ještě několik z nich, kteří nejen jako funkcionáři, ale hlavně " tahouni Místní organizace" odpracovali mnoho hodin pro neustálé vylepšování rybochovných zařízení a udržení rybářského sportu v Tehově. (Brabec Josef st., Dvořák Jan st., Havlíček Pavel, Kupec Rudolf ml., Kopecký František, Jandl Zdeněk, Vávra Jiří, Janza Jan, Šlinger Alois ml., Pacák Petr, Šach Ladislav st., Dvorský Karel st.). V roce 1976, po schválení trvalého provozu vodohospodářského díla, (rybník Panský) bylo rozhodnuto, že hospodářsky ho bude využívat jako rybník rybochovný místní skupina rybářů ČRS pod hlavičkou MO Říčany.

     V roce 1981 se místní skupina rybářů rozhodla ukončit spolupráci s MO Říčany a nadále působit pod hlavičkou MO Zvánovice. Byla postavena klubovna MO u Panského rybníka a uskutečněn 1. rybářský ples v Tehově. Převzetí rybníků Lada a Doubí do užívání MO Tehov proběhlo v roce 1985. V roce 1992 byla dokončena přístavba rybářské klubovny a byly vybudovány dvě vytírací nádrže na pozemku u klubovny, který poté v roce 2004 MO od OÚ Tehov odkoupila. V roce 1995 byla ukončena spolupráce s MO Zvánovice a založena samostatná organizace ČRS Tehov. V MO je v této době celkem 34 dospělých členů, 4 mládežníci a 14 dětí do 15 let.

     Prvním předsedou MO byl od samého vzniku zvolen zakládající člen pan Antonín Bára. Hlavně díky jeho osobě má nyní naše rybářská organizace materiální i finanční zázemí, které ji celá řada dalších organizací může jen závidět. Pan Antonín Bára vychoval celou řadu dalších funkcionářů, kteří se nyní snaží pokračovat v jeho načaté cestě. Místní organizace dlouhodobě hospodaří na mimopstruhovém revíru Lada1 který pravidelně a dobře zarybňuje hlavně kaprem, amurem, štikou,candátem ale i ostatní rybou což dokládá jak velká návštěvnost rybářů, tak i záznamy o úlovcích na tomto revíru.

     Celkové hodnocení výsledků zarybňování, rozsahu činnosti Místní organizace, která se postupně rozrostla, až na současných 135 členů zcela určitě patří k aktivním a tím i životaschopným organizacím v Tehově. K nemalé zásluze MO patří i práce s dětmi a mládeží, které se věnuje dlouhodobě. Dětský rybářský kroužek v Tehově připravil již mnoho dětiček nejen po stránce seznamování s činností sportovního rybáře ale i poznávání a ochrany přírody a možností vyžití volného času při této činnosti. Pravidelně jsou pořádány dětské rybářské závody i schůzky.

Této záslužné činnosti se obětavě věnovali například pan (Nenadál Bohumil, Brabec Josef st., Havlíček Pavel, Šlinger Alois ml.) a v současné době Šlinger Marek a Vaněk Oldřich. Poděkování patří zcela jistě i Obecnímu úřadu v Tehově, u kterého sportovní rybáři vždy nacházeli podporu, a to jak v oblasti pronájmu chovných rybníků, tak pomoc materiální či finanční. Od roku 2015 je předsedou MO pan Alois Šlinger. Máme na co vzpomínat, měli a máme se od koho učit. Uděláme tedy vše pro to, abychom udrželi vysoký standard, nastavený našimi předchůdci.