Výroční schůze v pátek 23.3.2018 od 19 hod

05.03.2018

Srdečně Vás zveme na volební výroční členskou schůzi, která se koná v pátek 23.03.2018 od 19.00 hodin v klubovně MO Tehov.

Program schůze:

1. Zahájení a volba mandátové,návrhové a volební komise.

2. Zpráva předsedy o činnosti MO za volební období a plány pro příští roky.

3. Zpráva jednatele o plnění usnesení z minulé členské schůze.

4. Zpráva hospodáře.

5. Zpráva pokladníka o finančním hospodaření.

6. Zpráva dozorčí komise.

7. Zpráva vedoucího dětského kroužku.

8. Zpráva mandátové a volební komise.

9. Volby do výboru MO, Dozorčí komise MO a delegátů na územní konferenci ČRS.

10. Schválení výše zápisného, počtu povinných brigádních hodin a výši finanční náhrady za  neodpracované, zásady o osvobození v plnění brigádních povinností, výši manipulačních poplatků pro rok 2019. atd.

11. Vystoupení hostů.

12. Diskuse.

13. Zpráva volební komise o výsledcích voleb.

14. Zpráva návrhové komise- návrh usnesení členské schůze.

15. Hlasování o navrženém usnesení.

16. Závěr.

17. Občerstvení.

Členská schůze je nejvyšším orgánem místní organizace a rozhoduje o všech záležitostech. Účast na členské schůzi patří mezi základní povinnosti členů.

Prosíme o co největší účast !!!!!!

Výbor MO ČRS Tehov.