Členská schůze v pátek 14.12.2018 od 19 hod v klubovně u rybníka 

15.11.2018