22.3.2019 Usnesení z Výroční schůze 

07.04.2019

Usnesení

Schválené výroční členskou schůzí MO ČRS Tehov

konané dne 22. 03. 2019 v klubovně MO Tehov.

Výroční členská schůze schvaluje:

 • Zprávu jednatele o činnosti MO za období od poslední členské schůze.
 • Zprávu pokladníka-účetní uzávěrku za rok 2018. Rozpočet na rok 2019.
 • Zprávu hospodáře.
 • Zprávu vedoucího dětského kroužku.
 • Členské povinnosti - počet povinných brigádních hodin a výši finanční náhrady za neodpracované hodiny. Výši zápisného a manipulačních poplatků na rok 2020. Výši startovného na závody MO v letošním roce a možnost pozvání hosta.
 • Návrh výboru MO na vložení příspěvku do Fondu na nákup vodních ploch při SÚS a to ve výši 30 Kč za každého dospělého člena. To znamená celkem 3660 Kč.

Výroční členská schůze bere na vědomí:

 • Zprávu dozorčí komise.
 • Zprávu o průběhu jednání k odbahnění rybníku Panský.

Výroční členská schůze ukládá:

 • Přijmout zásady poskytování úlev v plnění brigádních povinností u žen, mužů nad 70 let, studentů a držitelů průkazu ZTP.
 • Výboru MO projednat diskusní příspěvky a náměty a podat potřebné vysvětlení členům MO.
 • Zajistit výlov Panského rybníka a dozarybnění revíru a nasazení chovného rybníku Lada 2.
 • Zajistit uspořádání rybářských závodů dětí i dospělých.
 • Zkvalitnit komunikaci s členskou základnou, nacházet cestu k členům.
 • Oslovit nerybářskou veřejnost (náborové závody, zábavy publikační činnost).
 • Na prosincovou členskou schůzi zajistit zpracování a předání informačních listů všem členům MO pro rok 2020. Tyto informace budou vloženy i na naše stránky.
 • Uspořádání reprezentačního plesu MO v roce 2020.

V Tehově 22. 03. 2019. Podpisy členů návrhové komise :