Pozvánka na výroční členskou schůzi v pátek 18.3.2022

10.03.2022

V pátek 18. 3. 2022 od 19.00 hodin v klubovně MO Tehov                             se koná volební výroční členská schůze.


Program schůze:


1. Zahájení a volba mandátové,návrhové a volební komise.
2. Zpráva předsedy o činnosti MO za volební období a plány pro příští roky.
3. Zpráva jednatele o plnění usnesení z minulé členské schůze.
4. Zpráva hospodáře.
5. Zpráva pokladníka o finančním hospodaření.
6. Zpráva dozorčí komise.
7. Zpráva vedoucího dětského kroužku.
8. Zpráva mandátové a volební komise.
9. Volby do výboru MO, Dozorčí komise MO a delegátů na územní konferenci ČRS.
10. Schválení výše zápisného, počtu povinných brigádních hodin a výši finanční náhrady za neodpracované hodiny,
zásady o osvobození v plnění brigádních povinností, výši manipulačních poplatků pro rok 2023. atd.
11. Vystoupení hostů.
12. Diskuse.
13. Zpráva volební komise o výsledcích voleb.
14. Zpráva návrhové komise- návrh usnesení členské schůze.
15. Hlasování o navrženém usnesení.
16. Závěr.
17. Občerstvení.

Členská schůze je nejvyšším orgánem místní organizace a rozhoduje o všech záležitostech. Účast na členské schůzi patří mezi základní povinnosti členů. Výbor MO ČRS Tehov.