Výroční schůze v pátek 20.3.2020 od 19 hod

07.03.2020
Srdečně Vás zveme na výroční členskou schůzi, která se bude konat
v pátek dne 20.03.2020 od 19.00 hodin v klubovně MO Tehov

Program schůze:
1. Zahájení.
2. Volba mandátové a návrhové komise.
3. Zpráva jednatele o plnění usnesení z minulé členské schůze a o stavu členské základny MO.
4. Zpráva hospodáře o zarybnění revíru t chovných rybníků, výsledky sumarizace za rok 2019 na revíru i v Doubí,
   zhodnocení práce rybářské stráže - počty kontrol - časté závady atd. Termín výlovu a zahájení dětí i dospělých formou  

   závodů. Brigádní činnost,

5. Zpráva pokladníka - hospodářský výsledek za loňský rok, návrh rozpočtu na rok 2020 atd.
6. Zpráva dozorčí komise - roční činnost, kontroly, zhodnocení práce výboru MO.
7. Zpráva vedoucího dětského kroužku.
8. Schválení výše zápisného, počtu povinných brigádních hodin a výši finanční náhrady za neodpracované
     hodiny, schválení zásad o osvobození v plnění brigádních povinností pro ženy, muže nad 70 let, studenty
     a držitele průkazu ZTP. Schválení výše manipulačních poplatků MO. To vše pro rok 2021.
9. Zpráva předsedy - zhodnocení práce za rok 2019 a plány na letošní rok. Návrh na schválení příspěvku MO
    do fondu na nákup vodních ploch při SÚS a to ve výši 30 Kč za každého dospělého člena.
10. Diskuse.
11. Zpráva návrhové komise - návrh usnesení členské schůze.
12. Hlasování o navrženém usnesení.
13. Závěr výroční členské schůze - občerstvení.


Členská schůze je nejvyšším orgánem místní organizace a rozhoduje o všech záležitostech.
Účast na členské schůzi patří mezi základní práva a povinnosti všech členů !!!!!!!!!
Výbor MO ČRS Tehov.