Český rybářský svaz, místní organizace Tehov

Informační list pro členy MO Tehov na rok 2018


Výše členských příspěvků pro rok 2018:

- dospělý člen:                                                                                            500,- Kč

- mládež od 16 do 18 let                                                                             200,- Kč

- mládež do 15 let                                                                                       100,- Kč

Platba členských příspěvků pouze v hotovosti při výdeji povolenek. U členů, kteří si nekupují povolenku, platí povinnost uhradit členský příspěvek do konce dubna 2018 pro zachování členství.

Zápisné - určeno pouze pro nové členy ČRS.

Bez rozdílu věkové hranice                                                                        300,- Kč

Druhy a ceny povolenek pro rok 2018:

MO vydává pouze celoroční povolenky.

Celosvazová:                                                                                               revíry MP                    revíry P

Celosvazová dospělí                                                                                 2100,- Kč                      2150,- Kč

Celosvazová mládež 16 až 18 let, ZTP.                                                      1400,- Kč                     1450,- Kč

Celosvazová mládež do 15 let                                                                     700,- Kč                      750,- Kč

Územní: (středočeská)

Územní dospělí                                                                                           1200,- Kč                    1200,- Kč

Územní mládež 16 až 18 let, studenti do 26 let,

invalidé (ZTP), důchodci nad 70 let                                                             850,- Kč                      850,- Kč

Územní mládež do 15 let                                                                              400,- Kč                     400,- Kč

Pro vydání povolenky je třeba předložit platný rybářský lístek pro rok 2018, členskou legitimaci s vylepenou příspěvkovou známkou na rok 2018 a mít odpracováno minimálně 10 brigádních hodin v roce 2017 pro rok 2018.

Za neodpracovanou brigádní povinnost je stanovena úhrada 50 Kč za hodinu. Pracovní povinnost se týká všech členů i mládeže. Od této povinnosti jsou osvobozeni muži starší 70 let, ženy a osoby vlastnící průkaz ZTP. Invalidé tj. držitelé uvedeného průkazu uplatňující slevu povolenky, předloží příslušný průkaz při nákupu povolenky.

Studenti nad 18 let, kteří budou uplatňovat slevu povolenky, předloží při nákupu povolenky doklad o řádném studiu.

Termíny prodeje povolenek:

Neděle   7. ledna 2018

 Neděle 28. ledna 2018

 Neděle  11. února 2018

Povolenky se budou prodávat v klubovně MO Tehov vždy od 8.00 hodin do 13.00 hodin. Platba pouze v hotovosti. Po těchto termínech se vydávají povolenky pouze novým členům.

Při prodeji povolenek se vybírá manipulační poplatek 30 Kč.

Členský průkaz:

Za vystavení členského průkazu se vybírá poplatek:                                   50,- Kč

Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku:

Za složení zkoušky a vystavení osvědčení pro vydání prvního rybářského lístku se vybírá manipulační poplatek:                                                                                                         100,- Kč

Úlovkové listy:

Podmínkou pro vydání nové povolenky pro rok 2018 je řádně vyplněný a včas odevzdaný "Přehled o úlovcích za rok 2017" (Sumář úlovků a docházek) povolenky k lovu ryb. Ten je nutno odevzdat i v případě, kdy se nedosáhlo žádných úlovků ani docházek. Termín pro jeho odevzdání je do 15.ledna 2018.(z důvodu následného elektronického zpracování).

Kdo do 15.ledna 2018 neodevzdá "přehled o úlovcích"se vystavuje postihu za pozdní odevzdání a nebude mu vydána povolenka na rok 2018.

Přehledy o úlovcích můžete osobně předat na adrese:

ČRS MO Tehov, Alois Šlinger, Ke Srubům 87, Tehov

ČRS MO Tehov, Karel Trachta, U Parku 110, Strančice

ČRS MO Tehov, Petr Šubrt, Světice 73

nebo při prvním termínu výdeje povolenek 7. ledna 2018 v klubovně MO.

Povolení k odchytu ryb na rybníku Doubí:

Tak jako každý rok bude vydáváno povolení k odchytu ryb na rybníku Doubí. Toto povolení je dle rozhodnutí členské schůze z 05.08.2005 udělováno členům MO Tehov, kteří mají splněny své brigádní povinnosti a finančně se podílejí na zarybnění tohoto rybníku který je majetkem OÚ Tehov a toto nám umožňuje.

Mimořádný příspěvek na povolení                                              1000,- Kč

Při nesplnění brigádních povinností je možno toto povolení získat jen za úhradu chybějících hodin a to v hodnotě 100,- Kč za jednu neodpracovanou hodinu.

Vyřizování všech členských záležitostí:

K vyřizování jsou určeny zejména dny uvedené v odstavci (termíny výdeje povolenek), kdy je přítomna většina funkcionářů MO.

Hromadný výdej povolenek končí 11. února 2018.

Od 12.února do 30.září 2018 je možno zakoupit povolenku za manipulační poplatek 300,- Kč po telefonické domluvě na adrese: Alois Šlinger, Ke Srubům 87, Tehov.

MO ČRS Tehov si Vás dovoluje pozvat na 38. RYBÁŘSKÝ PLES, konaný 20. 1. 2018 v sále OÚ Tehov.

Výbor MO Tehov přeje Všem členům hezké prožití svátků Vánočních, mnoho zdraví a rybářských úspěchů do Nového roku 2018.

V Tehově 30. listopadu 2017.

S rybářským pozdravem. Petrův zdar!


    Alois Šlinger                                                                                                Pavel Havlíček

Předseda MO Tehov                                                                                  Jednatel MO Tehov