Český rybářský svaz místní organizace Tehov

                          Informační list pro členy MO Tehov na rok 2019.

Výše členských příspěvků pro rok 2019:

  • Dospělý člen:                                 500,- Kč
  • Mládež od 16 do 18 let:                  200,- Kč
  • Mládež do 15 let:                            100,- Kč

Platba členských příspěvků pouze v hotovosti při výdeji povolenek. U členů, kteří si nekupují povolenku, platí povinnost uhradit členský příspěvek do konce dubna 2019 pro zachování členství.

Zápisné - určeno pouze pro nové členy ČRS:

Bez rozdílu věkové hranice:                      300,- Kč

Druhy a ceny povolenek pro rok 2019:

Celosvazová:                                                              revíry MP            revíry P

Celosvazová dospělí:                                                 2200,- Kč          2300,- Kč

Celosvazová ZTP, mládež 16 až 18 let:                       1400,- Kč           1500,- Kč

Celosvazová mládež do 15 let :                                   700,- Kč             800,- Kč

Územní: (středočeská)

Územní dospělí:                                                          1400,- Kč            1400,- Kč

Územní mládež 16 až 18 let, studenti do 26 let a

invalidé (ZTP), důchodci na 70 let:                              1000 Kč              1000 Kč

Územní mládež do 15 let:                                            500,- Kč              500,- Kč


Pro vydání povolenky je třeba předložit platný rybářský lístek pro rok 2019, členskou legitimaci s vylepenou příspěvkovou známkou na rok 2019 a mít odpracováno minimálně 10 brigádních hodin v roce 2018 pro rok 2019.

Za neodpracovanou brigádní povinnost je stanovená úhrada 100 Kč za hodinu.

Pracovní povinnost se týká všech členů i mládeže. Od této povinnosti jsou osvobozeni muži starší 70 let, ženy a osoby vlastnící průkaz ZTP. Invalidé tj. držitelé uvedeného průkazu uplatňující slevu povolenky, předloží příslušný průkaz při nákupu povolenky.

Studenti na 18 let, kteří budou uplatňovat slevu povolenky, předloží při nákupu povolenky doklad o řádném studiu.

Termíny prodeje povolenek v roce:

Neděle     6. ledna 2019

Neděle    20. ledna 2019

Neděle     10. února 2019

Povolenky se budou prodávat v klubovně MO Tehov vždy od 8.00 do 13.00 hodin.

Platba pouze v hotovosti. Po těchto termínech se vydávají povolenky pouze novým členům.

Při prodeji povolenek se vybírá manipulační poplatek 30,- Kč.

Členský průkaz:

Za vystavení členského průkazu se vybírá poplatek: 50,- Kč


Osvědčení o získané kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku:

Za složení zkoušky a vystavení osvědčení pro vydání prvního rybářského lístku se vybírá manipulační poplatek 100,- Kč


Úlovkové listy:

Podmínkou pro vydání nové povolenky pro rok 2019 je řádně vyplněný a včas odevzdaný "Přehled o úlovcích za rok 2018" (Sumář úlovků a docházek) povolenky k lovu ryb. Ten je nutno odevzdat i v případě, kdy se nedosáhlo žádných úlovků ani docházek. Termín pro jeho odevzdání je do 15. ledna 2019. (z důvodu následného elektronického zpracování)

Kdo do 15. ledna 2019 neodevzdá " přehled o úlovcích" se vystavuje postihu za pozdní odevzdání a nebude mu vydána povolenka na rok 2019.

Přehledy o úlovcích můžete osobně předat na adrese:

ČRS MO Tehov, Alois Šlinger, Ke Srubům 87, Tehov

ČRS MO Tehov, Karel Trachta, U Parku 110, Strančice

ČRS MO Tehov, Petr Šubrt, Světice 73

Nebo při prvním termínu výdeje povolenek 6. Ledna 2019 v klubovně MO.


Vyřizování všech členských záležitostí:

K vyřizování jsou určeny dny uvedené v odstavci (termíny výdeje povolenek) , kdy je přítomna většina funkcionářů MO.

Hromadný výdej povolenek končí 10. února 2019.

Od 11. února do 30.září 2019 je možno zakoupit povolenku za manipulační poplatek 300,- Kč po telefonické domluvě na adrese: Alois Šlinger, Ke Srubům 87, Tehov.

MO ČRS Tehov si Vás dovoluje pozvat na 39. RYBÁŘSKÝ PLES, konaný 26.ledna 2019 v sále OÚ Tehov.

Výbor MO Tehov přeje Všem členům hezké prožití svátků Vánočních, mnoho zdraví a rybářských úspěchů do Nového roku 2019.

V Tehově 1. prosince 2018

S rybářským pozdravem. Petrův zdar!

      Alois Šlinger                                                                                        Pavel Havlíček        

Předseda MO Tehov                                                                              Jednatel MO Tehov