Český rybářský svaz místní organizace Tehov

                             Informační list pro členy MO Tehov                                                             na rok 2022


Výše členských příspěvků pro rok 2022:

  • Dospělý člen:                                 500,- Kč
  • Mládež od 16 do 18 let:                  200,- Kč
  • Mládež do 15 let:                            100,-  Kč

Platba členských příspěvků pouze v hotovosti při výdeji povolenek. U členů, kteří si nekupují povolenku, platí povinnost uhradit členský příspěvek do konce dubna 2022 pro zachování členství.

Zápisné - určeno pouze pro nové členy ČRS:

Bez rozdílu věkové hranice:                       300,- Kč

Druhy a ceny povolenek pro rok 2022:  (MO vydává pouze celoroční povolenky.)

Celosvazová:                                                              revíry MP            revíry P

Celosvazová dospělí:                                                 2550,- Kč          2650,- Kč

Celosvazová ZTP, mládež 16 až 18 let:                       1450,- Kč           1500,- Kč

Celosvazová mládež do 15 let :                                   650,- Kč             700,- Kč

Územní: (středočeská)

Územní dospělí:                                                          1400,- Kč            1400,- Kč

Územní mládež 16 až 18 let, studenti do 26 let a

invalidé (ZTP), důchodci nad 70 let:                           1000 Kč              1000 Kč

Územní mládež do 15 let:                                            500,- Kč              500,- Kč


Pro vydání povolenky je třeba předložit platný rybářský lístek pro rok 2022, členskou legitimaci s vylepenou příspěvkovou známkou na rok 2022 a mít odpracováno minimálně 10 brigádních hodin v roce 2021 pro rok 2022.

Za neodpracovanou brigádní povinnost je stanovená úhrada 150 Kč za hodinu.

Pracovní povinnost se týká všech členů i mládeže. Od této povinnosti jsou osvobozeni muži starší 70 let, ženy a osoby vlastnící průkaz ZTP.  Invalidé tj. držitelé uvedeného průkazu uplatňující slevu povolenky, předloží příslušný průkaz při nákupu povolenky.

Studenti nad 18 let, kteří budou uplatňovat slevu povolenky, předloží při nákupu povolenky doklad o řádném studiu.

Termíny prodeje povolenek v roce 2022:


             Neděle        9. ledna 2022

             Neděle      30. ledna 2022

             Neděle      13. února 2022


Povolenky se budou prodávat v klubovně MO Tehov

              vždy od 8.00 do 14.00 hodin.


Platba pouze v hotovosti. Po těchto termínech se vydávají povolenky pouze novým členům.

Při prodeji povolenek se vybírá manipulační poplatek 30,- Kč.

Členský průkaz:

Za vystavení členského průkazu se vybírá poplatek: 50,- Kč


Osvědčení o získané kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku:

Za složení zkoušky a vystavení osvědčení pro vydání prvního rybářského lístku se vybírá manipulační poplatek 100,- Kč


Úlovkové listy:

Podmínkou pro vydání nové povolenky pro rok 2022 je řádně vyplněný a včas odevzdaný "Přehled o úlovcích za rok 2021" (Sumář úlovků a docházek) povolenky k lovu ryb. Ten je nutno odevzdat i v případě, kdy se nedosáhlo žádných úlovků ani docházek. Termín pro jeho odevzdání je do 15. ledna 2022. (z důvodu následného elektronického zpracování)

Kdo do 15. ledna 2022 neodevzdá " přehled o úlovcích" se vystavuje postihu za pozdní odevzdání a nebude mu vydána povolenka na rok 2022.

Přehledy o úlovcích můžete osobně předat na adrese:
ČRS MO Tehov, Alois Šlinger, Ke Srubům 87, Tehov

ČRS MO Tehov, Pavel Havlíček, Panská 89, Tehov

ČRS MO Tehov, Karel Trachta, U Parku 110, Strančice

ČRS MO Tehov, Petr Šubrt, Světice 73

Nebo při prvním termínu výdeje povolenek 9. ledna 2022 v klubovně MO.

Hromadný výdej povolenek končí 13.února 2022.


Vyřizování všech členských záležitostí: 

K vyřizování jsou určeny zejména dny uvedené v odstavci "termíny výdeje povolenek", kdy je přítomna většina funkcionářů MO.


Od 14. února do 30. září 2022 je možno zakoupit povolenku za manipulační poplatek 300,- Kč po telefonické domluvě na adrese:  Alois Šlinger, Ke Srubům 87, Tehov.

Vzhledem k zhoršující se situaci kolem Covidu 19 se neví, zda bude možno uskutečnit členskou schůzi MO. Na této schůzi většina členů odevzdává úlovkové lístky. Tímto upozorňujeme na povinnost odevzdat úlovkové lístky nejpozději do 15.1.2022 na adresy uvedené v tomto informačním listě.

Výbor MO ČRS Tehov přeje Všem členům hezké prožití svátků Vánočních, mnoho zdraví a rybářských úspěchů do Nového roku 2022.


V Tehově 1. prosince 2021

S rybářským pozdravem. Petrův zdar!

      Alois Šlinger                                                                         Pavel Havlíček        

Předseda MO Tehov                                                                Jednatel MO Tehov